229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Zambrowie.

3 maja senator Marek Adam Komorowski wziął udział w Łomży i Zambrowie w upamiętnieniu uchwalenia  Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r. ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwaną powszechnie Konstytucją 3 Maja. Pierwsza w Europie i druga na świecie uchwalona konstytucja spotkała się z wrogością Imperium Rosyjskiego. W wojnie o obronę Konstytucji wojska rosyjskie wspierając Konfederację Targowicką pokonały jej obrońców, a w konsekwencji Rzeczypospolita utraciła wolność. Przez okres zaborów Konstytucja 3 Maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Dzisiaj jest symbolem próby wprowadzenia nowoczesnego państwa i ratowania Rzeczypospolitej.

Uroczystości zarówno w Łomży jak i Zambrowie, ze względu na epidemię koronawirusa, miały ograniczony charakter i sprowadziły się praktycznie do złożenia kwiatów pod pomnikami i mszy za Ojczyznę. W Łomży kwiaty składali m.in.: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wraz z wiceprezydentem Andrzejem Garlickim, poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, senator Marek Adam Komorowski, wicemarszałek województwa Marek Olbryś, radny sejmiku Piotr Modzelewski, Starosta Łomżyński Lech Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska, ppłk Krzysztof Rabek z-ca dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży, harcerze którzy również pełnili honorową wartę przy pomnikach. W Zambrowie natomiast kwiaty złożyli: Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski wraz z przewodniczącym rady miejskiej Jackiem Olszewskim,  poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, senator Marek Adam Komorowski, Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos wraz z przewodniczącą rady Jolantą Wielgat. Wartę honorową przy pomniku Powstania Styczniowego pełnili harcerze.

senator RP
Marek Adam Komorowski