76. rocznica Obławy Augustowskiej

76. rocznica Obławy Augustowskiej

W niedzielę 11 lipca 2021 r. na Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu upamiętniającym pomordowanych podczas Obławy Augustowskiej, oddano hołd ofiarom tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej.

Obława Augustowska była największą masową zbrodnią na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej. Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów podziemia niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane o kontakty z polską partyzantką.

Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Obchody rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem ks. Stanisława Wysockiego, prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Następnie spod kościoła św. Anny w Gibach wyruszyła procesja pod Krzyż-pomnik, gdzie uczczono pamięć pomordowanych.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Na gibińskim Wzgórzu Krzyży spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, duchowieństwa oraz okoliczni mieszkańcy. Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki Teresy Kaczorowskiej „Było Ich 27”.

Niedzielne uroczystości zorganizował Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

Senator RP
Marek Adam Komorowski