80. rocznica Bitwy o Anglię

80. rocznica Bitwy o Anglię – 28.10.2020 r.

Senat w dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę upamiętniającą 80. rocznicę Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów. Trwała od 10 lipca do 31 października 1940 r. i toczyła się nad południową i centralną Anglią pomiędzy niemieckim Luftwaffe a brytyjskim RAF-em.

Jak się później okazało była kluczowym wydarzeniem w dziejach II wojny światowej. Utworzone polskie dywizjony myśliwskie – 302 „Poznański” i 303 „Warszawski” oraz dywizjony bombowe – 300 „Ziemi Mazowieckiej” i 301 „Ziemi Pomorskiej” weszły do walki w najcięższym okresie bitwy o Anglię. Wzięło w niej udział 145 polskich pilotów, którzy bojowo latali w 27 dywizjonach RAF. Na szczęście dla dziejów historii świata i dla dziejów Wielkiej Brytanii bitwa ta została przez lotnictwo RAF wygrana. Jak wyglądałby świat, jak wyglądałaby Europa, gdyby Bitwa o Anglię została przegrana? Wszyscy mogą to sobie doskonale wyobrazić. Obrona Wielkiej Brytanii mogła być i była skuteczna dzięki 3 filarom obrony. Pierwszy – to dywizjony myśliwskie, drugi – istniejąca wówczas w Wielkiej Brytanii sieć radarów, trzeci – sieć wymiany informacji i przekazywania rozkazów. Duży udział w tym zwycięstwie mieli polscy lotnicy, którzy zestrzelili ponad 200 samolotów niemieckich, a Dywizjon 303, którego piloci zestrzelili 126 maszyn Luftwaffe, był praktycznie najlepszym dywizjonem ze wszystkich dywizjonów walczących w Bitwie o Anglię.

W trakcie tej bitwy Niemcy stracili 1.733 samolotów, a 650 zostało uszkodzonych, poległo i wzięto do niewoli 2.500 lotników, a 1.000 zostało rannych. Brytyjczycy stracili 1.087 samolotów, a 450 zostało uszkodzonych, poległo 544 pilotów (wśród nich 28 polskich pilotów), a 500 zostało rannych. Bitwa o Anglię pokazała, że losy II wojny światowej mogą zostać odwrócone, co miało miejsce później.

Sprawozdawcą i inicjatorem uchwały był senator Marek Komorowski. W sprawozdaniu zostały również poruszone tragiczne losy polskich pilotów, którzy wrócili do kraju po zakończonej wojnie. Przykładem tutaj może być płk Szczepan Ścibior. Uczestnik Bitwy o Anglię. W 1946 r. został komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Służąc swoją wiedzą i umiejętnościami, przyczynił się do odbudowy polskiego lotnictwa. 9 sierpnia 1951 r. aresztowany, torturowany i stracony w mokotowskim więzieniu 7 sierpnia 1952 r. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, ponieważ ciało zostało zakopane w jakiejś mogile zbiorowej. Dopiero w wyniku prac ekshumacyjnych w 2017 r. prowadzonych na Łączce na cmentarzu powązkowskim zostały odnalezione szczątki pana płk. Szczepana Ścibiora. Co prawda po odwilży stalinowskiej Najwyższy Sąd Wojskowy stwierdził 26 kwietnia 1956 r. jego niewinność i uchylił wyrok z 1952 r., jednak do pełnej rehabilitacji doszło dopiero teraz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 11 marca 2019 r. mianował pośmiertnie pana Szczepana Ścibiora na stopień generała brygady, a odnalezione szczątki zostały przeniesione do Dęblina, gdzie został pochowany naprzeciwko kościoła garnizonowego.

Senat powyższą uchwałę przyjął jednomyślnie 85 głosami, a senatorowie uczcili pamięć jej polskich bohaterów minutą ciszy. W posiedzeniu brali udział przedstawicie Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Chwała bohaterom!

Do pobrania w PDF:  Uchwała Senatu w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów

Senator RP
Marek Adam Komorowski