80. rocznica wyjścia armii Andersa z „Nieludzkiej Ziemi”

80. rocznica wyjścia armii Andersa z „Nieludzkiej Ziemi”

Senat upamiętnił 80. rocznicę wyjścia armii Andersa z ZSRR tj. z „Nieludzkiej Ziemi”.

W dniu 22 marca 2022 r. odbyła się w senacie konferencja poświęcona temu tematowi zorganizowana przez Komisję Obrony Narodowej Senatu RP we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Otwarcia konferencji dokonał wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk. W konferencji udział wzięła córka generała Władysława Andersa Pani Anna Maria Anders Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino, a także uczniowie szkół imienia generała Andersa w Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Warszawie, senatorowie, wiceministrowie edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki i Tomasz Rzymkowski, a także starostowie: łomżyński Lech Szabłowski, grajewski Waldemar Remfeld, augustowski Jarosław Szlaszyński, jak również Jarosław Strenkowski z Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie.

Referaty podczas konferencji wygłosili: prof. Paweł Skibiński, dr Krzysztof Kawęcki z IDMN oraz dr hab. Sławomir Kalbarczyk z IPN. W trakcie konferencji podkreślono, że generał Anders był symbolem niepodległości dla Polaków, postrzegany jako ten który uratował tysiące Polaków z rąk z Sowietów, a jako zwycięzca spod Monte Casino niepokonany generał. Na zakończenie konferencji senator Marek Komorowski przekazał Pani ambasador Annie Marii Anders obraz przedstawiający jej ojca generała Władysława Andersa.

Po zakończonej konferencji starostowie w towarzystwie senatora zwiedzili pomieszczenia senatu.

Następnego dnia senat przyjął okolicznościową uchwałę upamiętniającą to wydarzenie tj. 80. rocznicę wyjścia Armii Polskiej, zwanej Armią Andersa, ze Związku Sowieckiego, oraz 80. rocznicę utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie. W sprawozdaniu senator Marek Komorowski podkreślił jak ważnym wydarzeniem było wyprowadzenie tysięcy Polaków z sowieckiego piekła, oraz to że generałowi Andersowi udało się stworzyć armię zwycięzców spod Monte Cassino, Ankony i Bolonii. Na zakończenie sprawozdania przytoczone zostały słowa wybitnego amerykańskiego generała okresu II wojny światowej George’a Pattona na temat Armii Andersa z jego wspomnień znajdujących się w książce „Wojna. Jak ją poznałem”, w której czytamy: „Oddziały polskie prezentują się najlepiej ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem, łącznie z brytyjskimi i amerykańskimi”.

Senat powyższą uchwałę okolicznościową przyjął jednogłośnie.

Do pobrania w PDF:

Senator RP
Marek Adam Komorowski