81. rocznica deportacji na Sybir

81. rocznica deportacji na Sybir

10 lutego 2021 r. z inicjatywy Wiesławy Kłosińskiej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podgórzu, z udziałem władz Gminy Łomża, rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wywózki Polaków na Sybir. W uroczystościach udział wzięli wójt Gminy Łomża Piotr Kłys wraz z zastępcą Cezarym Zborowskim, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku: Urszula Gierasimiuk – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej i Krzysztof Sychowicz – naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych; oraz senator RP Marek Adam Komorowski, jak również przedstawiciele miejscowej szkoły podstawowej, stowarzyszenia „Nasze Miejsce” oraz ochotniczej straży pożarnej.

Dyrektor biblioteki Pani Wiesława Kłosińska przypomniała historię deportacji z terenu Gminy Łomża, skąd wywieziono na Sybir ponad 800 mieszkańców gminy, najwięcej z Giełczyna i Podgórza. Senator RP Marek Adam Komorowski podkreślił tragedię i dramat rodzin deportowanych na nieludzką ziemię. Ogółem w czterech wywózkach NKWD wywiozło około 370 tys. obywateli polskich. Wiele osób nie przeżyło samego transportu i pobytu na Syberii. Do Polski wróciło niewielu. Pamiętając o tamtych wydarzeniach oddajemy hołd wszystkim deportowanym.

Następnie złożono kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym deportację i odśpiewano hymn Polski. Na zakończenie uroczystości odbył się msza św. w miejscowym kościele w intencji wszystkich wywiezionych.

Senator RP
Marek Adam Komorowski