82. Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

82. Rocznica Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

W dniu 19 września 2021 roku w Andrzejewie odbyły się uroczystości związane z obchodami 82. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Każdego roku w jedną z wrześniowych niedziel z tej okazji w Andrzejewie odbywają się uroczystości patriotyczne upamiętniające żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny.

18 Dywizja Piechoty wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Jej dowódcą był płk. dyplomowany Stefan Kossecki. We wrześniu 1939 r. zadaniem Dywizji była obrona 120 – kilometrowego pasa frontu wzdłuż Narwi od Kamianki do Rutek. Do 10 września 1939 r. 18 Dywizja Piechoty uczestniczyła w bojach z przeważającymi siłami niemieckimi na rubieży rzeki Narwi, następnie wycofała się wzdłuż kierunku z Łomży przez Zambrów na Nur. Dnia 11 września nie powiodła się próba opanowania węzła komunikacyjnego Zambrów, który już wcześniej był zajęty przez Niemców. Rano 12 września wykrwawione oddziały osiągnęły rejon Srebrny Borek, Paproć, Łętownica. Polskie oddziały z chwilą osiągnięcia rejonu Łętownicy rozpoczęły bój mający na celu przebicie się przez Andrzejewo. O świcie 13 września 1939 r. jak twierdzi płk Witold Sztark „18 Dywizja Piechoty nie skapitulowała ona przestała istnieć w wyniku walk z przeważającym nieprzyjacielem”.

Oficjalne obchody 82. rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Andrzejewie w intencji poległych. Uroczystości kontynuowane były przy mauzoleum poległych na cmentarzu parafialnym.

Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera zabierając głos powitała zebranych gości, wśród których znaleźli się: dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, ppłk Krzysztof Rabek zastępca dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży, ppłk Krzysztof Kwiatkowski przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, ppłk Leszek Iwaniec dowódca Garnizonu Ostrów Mazowiecka , ppłk Robert Grodziński zastępca dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, senator RP Marek Adam Komorowski, Justyna Pętkowska dyrektor Biura Poselskiego Marka Zagórskiego, Paweł Dycht zastępca dyrektora departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Agnieszka Krupińska zastępca kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Piotr Gursztyn przedstawiciel prezesa Zarządu TVP Jacka Kurskiego, rodziny żołnierzy walczących na polach bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem, kombatant płk. Antoni Zienkiewicz, przedstawiciele władz samorządowych, społeczność szkolna oraz mieszkańcy gminy Andrzejewo.

Apel Poległych i salwa honorowa oraz złożenie kwiatów przez delegacje w Mauzoleum oraz na grobie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej zakończyły oficjalną część uroczystości. Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z wyposażeniem 18.Dywizji Zmechanizowanej na organizowanym festynie żołnierskim.

Senator RP
Marek Adam Komorowski