95-lecie OSP Kołaki Kościelne i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

95-lecie OSP w Kołakach Kościelnych

6 czerwca 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kołakach Kościelnych obchodziła jubileusz 95-lecie. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołakach Kościelnych którą odprawił proboszcz parafii ks. kan. Henryk Dąbrowski. W mszy i jubileuszowej uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści: senator RP Marek Adam Komorowski jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie oraz posłowie na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski i Stefan Krajewski, a ponadto Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego druh Andrzej Koc oraz Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie brygadier Maciej Krajewski, mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne i strażackie poczty sztandarowe z Kołak Kościelnych i Kulesz Kościelnych.

Po zakończonej mszy strażacy wraz z zaproszonymi gośćmy przemaszerowali na plac przed remizą na oficjalną część uroczystości.

Po odegraniu hymnu państwowego i złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Adama Łubnickiego prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego druhowi Andrzejowi Koc odbyło się przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Midlum, który to jednostka pozyskała z państwowej straży pożarnej.

W trakcie uroczystości OSP Kołki Kościelne została odznaczona Srebrną Odznakę Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański”.

Zasłużeni druhowie na wniosek wojewody podlaskiego zostali odznaczeni krzyżami zasługi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Andrzej Misiewicz, a  Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Jerzy Dąbrowski, Mirosław Kulesza i Piotr Wojtkowski, które to odznaczenia zasłużonym druhom wręczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Wspomnieć również należy, że przy wcześniejszych uroczystościach druhowie z Kołak Kościelnych też byli odznaczani krzyżami zasługi. Ponadto druhnom i druhom w trakcie uroczystości wręczono Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” który otrzymali:  Adam Łubnicki, Andrzej Misiewicz i Mirosław Kulesza, Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Wincenty Dąbrowski i Piotr Koszykowski, Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Anna Misiewicz, Lucyna Rybaczewska, Dariusz Kołakowski i Maciej Gronostajski, Srebrną Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”: Piotr Wojtkowski i Bogdan Zaniewski, Brązową Odznakę Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”: Konrad Misiewicz, Karol Burzymowski, Stanisław Grabowski i Eugeniusz Krajewski, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego: Justyna Koszykowska, Karol Burzymowski, Stanisław Grabowski, Konrad Misiewicz, Łukasz Orłowski, Jacek Zajkowski, Marek Chmielewski, Piotr Koszykowski, Andrzej Misiewicz, Piotr Wojtkowski i Jan Gosiewski oraz Odznakę Honorową „Strażak Wzorowy”: Jacek Misiewicz, Szymon Łuba, Krzysztof Kotowski i Paweł Kalinowski.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście gratulowali jubileuszu i pozyskania samochodu ratowniczo-gaśniczego do pozyskania którego przyczynił się także obecny na uroczystości Jan Gosiewski – ojciec zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej polityka PiS Przemysława Gosiewskiego. Wszyscy życzyli spokojnej służby oraz dziękowali za dotychczasową ofiarność i poświęcenie.  Aktualnie jednostka OSP Kołaki Kościelne liczy ok. 70 członków, od 2005 r. należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i w ostatnich 10 latach uczestniczyła w ponad 300 różnego rodzaju zdarzeniach. Znaczna część druhów posiada specjalistyczne przeszkolenie pożarnicze, a w ostatnich latach dwukrotnie druhowie z OSP Kołaki Kościelne wygrywali powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.

Całość  uroczystości zakończył wspólny obiad, a wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym.

Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zambrowie
Senator RP
Marek Adam Komorowski