Odsłonięcie 12 płyt z nazwiskami zasłużonych polskich sportowców przy Alei Olimpijczyków w Szelmencie oraz nadanie nazwy Rondu Olimpijczyków w Suwałkach, 14.09.2020 r.

Odsłonięcie 12 płyt z nazwiskami zasłużonych polskich sportowców przy Alei Olimpijczyków w Szelmencie oraz nadanie nazwy Rondu Olimpijczyków w Suwałkach, 14.09.2020 r.