Archiwum kategorii: Uroczystości lokalne

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

30 stycznia 2022 r. odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Na zjeździe dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz, w tym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie.

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Zambrowie działa w granicach administracyjnych powiatu zambrowskiego w ramach którego funkcjonują 4 Oddziały Gminne a wśród nich 30 jednostek OSP, w tym typu „S” 27, w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 8 jednostek i są to: OSP Szumowo, OSP Ostrożne, OSP Srebrny Borek, OSP Laskowiec, OSP Zbrzeźnica, OSP Wiśniewo, OSP Kołaki Kościelne oraz OSP Rutki. Czytaj dalej

W Śniadowie poświęcono pomnik bohaterów Powstania Styczniowego

W Śniadowie poświęcono pomnik bohaterów Powstania Styczniowego

W niedzielę 23 stycznia 2022 r. w 159.rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Śniadowie, poświęcono odnowiony pomnik bohaterów tego zrywu niepodległościowego. W Powstaniu Styczniowym brali udział mieszkańcy naszego regionu, w tym także powstańcy z terenu Gminy Śniadowo i dla uczczenia ich pamięci na miejscowym cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający ich bohaterki czyn.

Uroczystości rozpoczęły się od wykładu okolicznościowego dr. Zbigniewa Morawskiego z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, który wydał książkę „Powstanie styczniowe 1866 jako pokłosie wcześniejszych prób naprawy Rzeczypospolitej i walk o niepodległość”. W książce tej opublikowane zostały m.in nazwiska powstańców, działaczy konspiracyjnych, zesłańców do Rosji z terenu Gminy Śniadowo. Następnie odprawiona została msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie, w intencji poległych powstańców, po której odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego. Po mszy uczestnicy udali się po pomnik powstańców usytuowanym na miejscowym cmentarzu parafialnym, gdzie proboszcz ks. mgr Tomasz Wilga dokonał poświęcenia odnowionego pomnika bohaterów Powstania Styczniowego wyremontowanego z Funduszu Promocji Kultury w ramach realizacji programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Czytaj dalej

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (Zambrów, 22.01.2022 r.)

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (Zambrów, 22.01.2022 r.)

W sobotę 22 stycznia w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego z inicjatywy senatora Marka Adama Komorowskiego pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na Placu Sikorskiego w Zambrowie złożono kwiaty, a na mogile powstańców na cmentarzu parafialnym zmówiono wspólnie modlitwę i zapalono znicze. Pod pomnikiem senator Marek Adam Komorowski przypomniał o tragicznych losach powstańców i represjach zaborcy.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii carskiej. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym po rozbiorach. W powstaniu wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców z wszystkich warstw społeczeństwa. Odbyło się ponad 1 200 bitew i potyczek, w tym również i w naszych okolicach, czego dowodem jest mogiła żołnierzy styczniowych na cmentarzu parafialnym. O Powstaniu Styczniowym przypomina nam również pomnik na Placu Sikorskiego. Walki powstańcze trwały do jesieni 1864 r. i choć powstanie upadło i powstańcy oraz cały naród zostali wówczas poddani represjom ze strony caratu i przymusowej rusyfikacji (ponad 20 tys. powstańców zesłano na Syberię, zniesiono całkowicie autonomię Królestwa Polskiego, odbierano prawa miejskie, zabroniono oficjalnie używać języka polskiego, wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, likwidowano klasztory, zlikwidowano wszystkie szkoły powiatowe, konfiskowano majątki powstańców), to jednak naród się nie poddał, a powstańcy doczekali się odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. (szacuje się, że wówczas powstańców żyło ok. 3.700). Czytaj dalej

Jubileuszowe Wektory 2021

Jubileuszowe Wektory 2021

W sobotni wieczór 15 stycznia 2022 r. po raz 20 wręczono nagrody organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej „Wektory 2021”.

Wektory to prestiżowe nagrody dla tych, którzy wytyczają nowe ścieżki rozwoju polskiej przedsiębiorczości i swoją działalnością dają przykład godny naśladowania. Laureatami Wektorów są zarówno osoby, jak i instytucje. Wszystkich nagrodzonych łączy wyjątkowy wkład w budowę polskiej gospodarki.

Podczas uroczystości, która odbyła się w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, nagrodzono sześciu laureatów, których działania w 2021 r. wniosły szczególną jakość w przedsiębiorczość w Polsce oraz wręczono jedną nagrodę specjalną. Czytaj dalej

Wizyta Senatora RP Pana Marka Adama Komorowskiego w Urzędzie Gminy w Szumowie

Wizyta Senatora RP Pana Marka Adama Komorowskiego w Urzędzie Gminy w Szumowie

W dniu 10.01.2022 r. senator RP Marek Adam Komorowski spotkał się w Urzędzie Gminy w Szumowie z wójtem Jarosławem Cukierman. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej. Senator RP zapoznał się z założeniami budżetowymi Gminy Szumowo i przedstawił główne założenia „Polskiego Ładu” w drugim naborze.

Wójt Gminy Jarosław Cukierman poinformował, że gmina planuje złożenie minimum dwóch wnioski. Pierwszy na tzw. wkład własny na budowę kanalizacji, aby uniknąć kredytowania inwestycji. Drugi natomiast wniosek ma dotyczyć budowy drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy. Planowana budowa ma obejmować uregulowanie spraw własnościowych gruntów pod drogę, zakup 15 metrów pasa drogi oraz budowę 5,5 km drogi wraz ze ścieżką rowerową. Koszt inwestycji to około 10 mln zł. W drugim naborze do „Polskiego Ładu” istnieje też możliwość składania wniosków przez gminy tzw. popegeerowskie.

Czytaj dalej

83. rocznica śmierci Romana Dmowskiego

83. rocznica śmierci Romana Dmowskiego

2 stycznia 2022 r. w 83. rocznicę śmierci oddano w Drozdowie hołd jednemu z architektów niepodległej Polski – Romanowi Dmowskiemu. Mszą świętą w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie rozpoczęto tegoroczne obchody oraz uczczono pamięć składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt i śmierć Romana Dmowskiego na dworze Lutosławskich. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, delegacje wojska, straży pożarnej, pracownicy oświaty, członkowie organizacji społecznych oraz mieszkańcy regionu. Czytaj dalej

Nowy odcinek drogi Łomża – Zambrów oddany do użytku

Nowy odcinek drogi Łomża – Zambrów oddany do użytku

W piątek 17 grudnia 2021 r. oddano do użytku nowy odcinek DK63 o długości 8,9 km.  Jest to droga główna ruchu przyspieszonego, po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 m w każdą stronę. Kierowcy mogą już korzystać z odcinka drogi krajowej DK63 w nowym przebiegu między Zambrowem a Łomżą. Odcinek DK63 „po nowym śladzie” powstał w ramach realizacji trasy drogi ekspresowej S61 Łomża Południe – Łomża Zachód.

To droga, która zmienia swój przebieg w związku z budową południowej części obwodnicy Łomży. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi oddawana dzisiaj do użytkowania droga 63 z Podgórza do miejsca zwanego węzłem Łomża Południe, czyli połączenia z docelową trasą Via Baltica. Natomiast druga część tego kontraktu, bo to wszystko realizuje firma Mota, zostanie przekazana do użytkowania w miesiącu marcu przyszłego roku. I to jest pierwsza część obwodnicy Łomży – mówił Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA, podczas otwarcia tego odcinka drogi. Czytaj dalej

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021 r. przypadła 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan wojenny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych.

W niedzielę w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, ofiar stanu wojennego oraz więzionych, internowanych, represjonowanych działaczy Solidarności i opozycji antykomunistycznej lat 80. Po mszy św. uroczystości przeniosły się pod obelisk bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod Dąb Wolności w Parku Konstytucji 3. Maja, gdzie zebrani goście złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystości następnie kontynuowano w budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach, gdzie odbyła się konferencja poświęcona wydarzeniom sprzed 40 lat. Czytaj dalej

Upamiętnienie żydowskich ofiary zagłady koło Rząśnika

Upamiętnienie żydowskich ofiary zagłady koło Rząśnika

1 grudnia 2021 roku, w lesie koło miejscowości Rząśnik odbyło się odsłonięcia pomnika upamiętniającego żydów zamordowanych przez Niemców w sierpniu 1941. Uroczystości zostały zorganizowane przez Fundację Zapomniane i Gminę Szumowo.

W tym miejscu, na terenie gminy Szumowo, znajdują się dwa masowe groby ludności żydowskiej z okolicznych miejscowości, m.in. z Andrzejewa, Kosewa, Lubotynia, Paproci, Prosienicy, Szumowa, Zambrowa i Zarąb Kościelnych. Liczbę zamordowanych tu i pochowanych żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci szacuje się na ok. 1500 osób.

W uroczystościach wzięli udział m.in. ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven, z Departamentu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata-Ambasada Izraela- Aleksander Czyżewski, naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich, senator RP Marek Adam Komorowski i wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman a także przedstawiciele lokalnej społeczności: leśnicy, strażacy, nauczyciele i uczniowie, samorządowcy i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Czytaj dalej

Jubileusz Zespołu Szkół w Niećkowie

Jubileusz Zespołu Szkół w Niećkowie

Rok 2021 jest dla szkoły w Niećkowie rokiem jubileuszu 75-lecia istnienia. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Podedwornego powstał w 1946 r. Od tamtej chwili placówka wielokrotnie zmieniała nazwę, system organizacyjny i zakres działalności.

Zespół Szkół w Niećkowie jest placówką Starostwa Powiatowego w Grajewie. Kształci ponad 300 uczniów w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomii i informatyki, służb mundurowych. Szkoła ma internat i przyciąga młodzież z odległych miejscowości województwa podlaskiego, a nawet warmińsko- mazurskiego. Czytaj dalej

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo” to hasło pod jakim rozpoczęła się Czwarta edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Tykocinie. Dwudniowe wydarzenie zorganizowało Łomżyńskie Forum Samorządowe przy współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu. Projekt sfinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

18 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej kina „Hetman” w Tykocinie gości przywitał prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego – starosta łomżyński Lech Szabłowski.

Forum zgromadziło przedstawicieli 24 samorządów. Pojawili się też przedstawiciele Parlamentu i administracji rządowej – m.in. wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, poseł Kazimierz Gwiazdowski, poseł Stefan Krajewski czy senator Marek Komorowski, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, przedstawiciele z Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Portugali, Włoch, z różnych instytucji dotyczących przedsiębiorczości, kultury, edukacji. Czytaj dalej

Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie

Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie

14 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie odbyła się jak co roku Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin z terenu powiatu zambrowskiego. Strażacy zgromadzili się w świątyni by modlić się o błogosławieństwo, zdrowie, bożą łaskę i opiekę swojego patrona św. Floriana.

We mszy świętej zgromadzeni strażacy dziękowali za opatrzność bożą i szczęśliwe powroty z akcji, prosili o dalsze łaski Boże za wstawiennictwem św. Floriana, polecali w modlitwie dusze zmarłych strażaków z terenu całego powiatu zambrowskiego.

Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. dr Grzegorz Śniadach – nowo powołany przez Biskupa Łomżyńskiego Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zambrowskiego. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Marek Żmijewski. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie. Czytaj dalej

Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Łomży

11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Dopiero po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Polska po odzyskaniu niepodległości ostatecznie objęła obszar 388 tyś. km², zamieszkany przez 27 mln osób, z których zaledwie 69 % było Polakami. Kraj był wyniszczony nie tylko zaborami oraz I wojną światową, ale również ciężkimi walkami granicznymi.

11 listopada 1937 r. – 19 lat po zrzuceniu przez Polskę jarzma zaborów – odbyły się pierwsze obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego. Ustanowiono je ustawą sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, podpisaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Ustanowione święto zniesiono ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku i ponownie przywrócono dopiero ustawą w 1989 roku. Czytaj dalej

Obchody jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów

Obchody jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów

10 listopada 2021 roku, na sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyły się uroczystości obchodów jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów, przełożone z zeszłego roku ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2.

Ponad 30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 r., a wybory odbyły się 27 maja 1990 r. Czytaj dalej

Stulecie Archiwum Państwowego w Suwałkach

Stulecie Archiwum Państwowego w Suwałkach

W czwartek 21. października 2021 roku odbyły się obchody Stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach połączone z otwarciem siedziby Archiwum po przebudowie, złożonej już z czterech, a nie jak do tej pory dwóch budynków. Dyrektorzy archiwów państwowych, władze miasta i zaproszeni goście spotkali się w wyremontowanym budynku przy ulicy Kościuszki 69.

Wśród gości był senator RP Marek Adam Komorowski, poseł na Sejm Jarosław Zieliński.

Remont Archiwum Państwowego w Suwałkach rozpoczął się w 2019 roku. Blisko 14 milionów złotych dofinansowania na ten cel Archiwum otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Archiwum zostało unowocześnione, a wprowadzone zmiany budowlano-konstrukcyjne oraz w wyposażeniu zapewniły właściwe warunki przechowywania zbiorów i odpowiednie warunki korzystania z nich, także przez osoby niepełnosprawne. Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu

14 października 2021 roku społeczność Ośrodka uczciła Dzień Edukacji Narodowej. Oprócz życzeń i kwiatów uczniowie zaprezentowali swoje aktorskie i muzyczne talenty. Podziękowano również firmom i osobom, które wspierają Ośrodek. Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański, złożył nauczycielom życzenia i wyróżnił dwoje z nich nagrodami. Głos zabrał również senator RP Marek Adam Komorowski, który zaprosił młodzież szkolną Ośrodka do zwiedzenia Parlamentu. Poza tym odczytano listy od Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Podlaskiej Kurator Oświaty Beaty Pietruszki. Podziękowania i życzenia pracownikom oświaty składała także dyrektor SOSW Katarzyna Jakimiuk-Baran, która następnie wręczyła nagrody nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Ośrodka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II zlokalizowany jest na terenie powiatu zambrowskiego we wsi Długobórz Pierwszy, oddalony 4 km od miasta Zambrów. Zajmuje powierzchnię 2,5 ha w otoczeniu obszarów leśnych. Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. To święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych obchodzone jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
13 października 2021 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie uczczono to święto.

Na uroczystość przybył senator RP Marek Adam Komorowski, Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański, wicestarosta zambrowski Jacek Murawski, ks. prał. dr Wojciech Nowacki, przewodniczący Komisji Oświatowej Krzysztof Czajkowski oraz przewodniczący Rady Rodziców Kamil Kowalczyk. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia dyrektora szkoły Sławomira Barana i starosty Powiatu Zambrowskiego Stanisława Ożlańskiego. Słowo do społeczności szkoły skierował także senator RP Marek Adam Komorowski, zapraszając m.in. młodzież szkolną do zwiedzenia Parlamentu. Czytaj dalej

„Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” – otwarcie wystawy w Zambrowie

„Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” – otwarcie wystawy w Zambrowie

Opowiadająca o drodze do niepodległości dzisiejszego województwa podlaskiego plenerowa wystawa zawitała 12 października 2021 roku do Zambrowa. Plansze, które składają się na wystawę, nawiązują do historii 14 powiatów, które tworzą dzisiaj województwo podlaskie.

Ideą wystawy jest przypomnienie skomplikowanej drogi poszczególnych podlaskich miejscowości do odzyskania niepodległości. Ekspozycja podkreśla wkład mieszkańców różnych części województwa w dzieło odzyskania niepodległości, lokalne historie, z których mieszkańcy mogą być dumni.

„Z zadowoleniem przyjąłem informację, że ta wystawa zawitała do Zambrowa. Warto cały czas przypominać historię, bo wiele jest jeszcze aspektów, które trzeba zgłębić.”– mówił obecny na otwarciu senator RP Marek Adam Komorowski, jednocześnie zachęcając mieszkańców jak też uczniów lokalnych szkół do odwiedzania wystawy. Czytaj dalej

XXI Dzień Papieski – „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

XXI Dzień Papieski – „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

10 października 2021 roku, odbyły się obchody XXI-go Dnia Papieskiego. Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez Dziekana Dekanatu Zambrowskiego i Burmistrz Miasta Zambrów.

16 października 1978 roku Arcybiskup Krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przybrał imię Jan Paweł II. Na pamiątkę tego wydarzenia w 2001 roku polski Kościół Rzymskokatolicki ustanowił Dzień Papieski. Święto to obchodzone jest zawsze w niedzielę przed 16 października. Ma to być symbolem wdzięczności, łączności duchowej z papieżem św. Janem Pawłem II i promocją Jego nauczania. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przygotowała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego. Pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II licznie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Czytaj dalej