Czeki dla straży

Czeki dla straży

W środę, 2 września br. przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego: wicemarszałek Marek Olbryś z radnym Piotrem Modzelewskim, przekazali samorządom dotacje w formie czeków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. W przekazaniu czeków uczestniczył senator RP Marek Adam Komorowski, dotychczasowy radny sejmikowy. Przekazywane dotacje pochodzą z budżetu województwa, który w tym roku przeznaczył kwotę 2,5 mln zł. W porównaniu do ubiegłego roku jest to kwota większa o 0,5 mln zł.

W imieniu Gminy Rutki z rąk wicemarszałka Marka Olbrysia czek w wysokości 20.000 zł odebrał przewodniczący Rady Gminy Rutki Paweł Kowalewski, będący jednocześnie prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i wójt gminy Dariusz Modzelewski. Obdarowani podziękowali za przekazaną dotację. Następnie podobne czeki zostały przekazane Gminie Jedwabne (35.000 zł) i Gminie Przytuły (20.000 zł). Czeki odebrali: burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski i wójt Gminy Przytuły Kazimierz Ramotowski.

Wicemarszałek Marek Olbryś zapowiedział dalsze dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w kolejnych budżetach województwa.

Senator RP
Marek Adam Komorowski