Dziękujemy wszystkim wyborcom

Szanowni Państwo!

W związku z odbytymi wyborami prezydenckimi chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wyborcom biorącym udział w wyborach zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować członkom „Społecznego Komitetu Poparcia Andrzeja Dudy”, wszystkim wolontariuszom, członkom i sympatykom PiS
tj. wszystkim tym którzy aktywnie zaangażowali się w kampanię wyborczą i przyczynili się do wyboru Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Jestem przekonany, że nowa kadencja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy jest gwarantem dalszej polityki dobrych zmian.

Szczególnie się cieszę z wyników wyborów w powiecie zambrowskim.

Niech żyje Polska!!!

Zambrów, dn. 2020.07.15

Pełnomocnik Powiatowy PiS
Powiatu Zambrowskiego
senator RP
Marek Adam Komorowski