Dzień Edukacji Narodowej w SOSW im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu

14 października 2021 roku społeczność Ośrodka uczciła Dzień Edukacji Narodowej. Oprócz życzeń i kwiatów uczniowie zaprezentowali swoje aktorskie i muzyczne talenty. Podziękowano również firmom i osobom, które wspierają Ośrodek. Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański, złożył nauczycielom życzenia i wyróżnił dwoje z nich nagrodami. Głos zabrał również senator RP Marek Adam Komorowski, który zaprosił młodzież szkolną Ośrodka do zwiedzenia Parlamentu. Poza tym odczytano listy od Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Podlaskiej Kurator Oświaty Beaty Pietruszki. Podziękowania i życzenia pracownikom oświaty składała także dyrektor SOSW Katarzyna Jakimiuk-Baran, która następnie wręczyła nagrody nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Ośrodka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II zlokalizowany jest na terenie powiatu zambrowskiego we wsi Długobórz Pierwszy, oddalony 4 km od miasta Zambrów. Zajmuje powierzchnię 2,5 ha w otoczeniu obszarów leśnych.

Placówka świadczy usługi dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Senator RP
Marek Adam Komorowski