Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. To święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych obchodzone jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
13 października 2021 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie uczczono to święto.

Na uroczystość przybył senator RP Marek Adam Komorowski, Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański, wicestarosta zambrowski Jacek Murawski, ks. prał. dr Wojciech Nowacki, przewodniczący Komisji Oświatowej Krzysztof Czajkowski oraz przewodniczący Rady Rodziców Kamil Kowalczyk. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia dyrektora szkoły Sławomira Barana i starosty Powiatu Zambrowskiego Stanisława Ożlańskiego. Słowo do społeczności szkoły skierował także senator RP Marek Adam Komorowski, zapraszając m.in. młodzież szkolną do zwiedzenia Parlamentu.

Nie zabrakło życzeń i podziękowań wszystkim pracownikom placówki. Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by nagrodzić wyróżniających się uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Na zakończenie oficjalnej części apelu głos zabrał ks. prał. dr Wojciech Nowacki oraz przedstawiciel Rady Rodziców przewodniczący Kamil Kowalczyk.

O część artystyczną zadbała młodzież przedstawiając dwa opowiadania Stanisława Lema: „Elektrycerze” i „Kobyszcze”. Uczniowie brawurowo wcielili się w swoje role, wywołując ogólny aplauz widowni.

Senator RP
Marek Adam Komorowski