Gratulacje wysłane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Zambrów, dn. 2020.07.15

Andrzej Sebastian Duda
Prezydent RP

Marek Adam Komorowski
L.dz. 16/2020

Chciałbym serdecznie pogratulować Panu osiągniętego sukcesu w ostatnich wyborach prezydenckich. Uzyskane poparcie blisko 10,5 mln wyborców przy ponad 68% frekwencji daje silny mandat do sprawowania funkcji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem również przekonany, że zbliżająca się nowa kadencja prezydencka będzie gwarantem dalszej polityki dobrych zmian, polityki rozwoju Polski, polityki wzrostu bezpieczeństwa zarówno energetycznego, gospodarczego jak i politycznego.

Wierzę, też że czas kampanii prezydenckiej będzie dla Pana inspiracją
do dalszego działania, inspiracją do podejmowania decyzji służących Polsce, a dzień złożenia ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym będzie świętem polskiej demokracji.

Chciałbym również serdecznie zaprosić Pana Prezydenta do odwiedzenia
w trakcie kadencji Powiatu Zambrowskiego, gdzie uzyskał Pan poparcie ponad 72% wyborców z najwyższym wynikiem w jednej z obwodowych komisji w wysokości 93,32%. Ewentualna wizyta Pana Prezydenta byłaby dla nas dużym wydarzeniem.

Życzę Panu wszelkiej pomyślności i niezłomności w służbie dla Polski.

Niech żyje Polska!!!