IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo” to hasło pod jakim rozpoczęła się Czwarta edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Tykocinie. Dwudniowe wydarzenie zorganizowało Łomżyńskie Forum Samorządowe przy współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu. Projekt sfinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

18 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej kina „Hetman” w Tykocinie gości przywitał prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego – starosta łomżyński Lech Szabłowski.

Forum zgromadziło przedstawicieli 24 samorządów. Pojawili się też przedstawiciele Parlamentu i administracji rządowej – m.in. wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, poseł Kazimierz Gwiazdowski, poseł Stefan Krajewski czy senator Marek Komorowski, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, przedstawiciele z Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Portugali, Włoch, z różnych instytucji dotyczących przedsiębiorczości, kultury, edukacji.

Mówiono m.in. o nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich, o odnawialnych źródłach energii, o innowacjach w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, bezpieczeństwie żywności czy efektywności rolnictwa, działalności komunalnej gmin.

Na drugi dzień zaplanowano m.in. prezentację regionalnych produktów województwa podlaskiego oraz agroturystyki.

Senator RP
Marek Adam Komorowski