Jubileusz 30-lecia Gminy Zambrów

Jubileusz 30-lecia Gminy Zambrów

9 października 2021 r. jubileusz 30-lecia świętował samorząd Gminy Zambrów.

Gmina zajmuje powierzchnię ok. 300 km kw. To zielona gmina, bo lasy zajmują jedną trzecią jej powierzchni. W tej chwili gminę zamieszkuje niemal 9 tys. mieszkańców, działa tu sześć szkół i 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie koncelebrowaną przez Dziekana Zambrowskiego ks. prał. dra Wojciecha Nowackiego. Następnie uroczystości kontynuowane były w Centrum Kultury w Zambrowie. Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in.: senatora RP Marka Adama Komorowskiego, posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Wojewodę Podlaskiego Bogdana Józefa Paszkowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia, ks. dziekana Wojciecha Nowackiego oraz zambrowskich proboszczów, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusława Dębskiego, Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego, wicestarostę zambrowskiego Jacka Murawskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Zambrowskiego Edytę Marchelską-Groszfeld, byłego wójta Gminy Zambrów Kazimierza Dmochowskiego oraz wójtów z terenu powiatu zambrowskiego, dyrektorów szkół, radnych i sołtysów z okolicznych gmin, komendantów służb mundurowych, strażaków, przedstawicieli firm i instytucji oraz pracowników Urzędu Gminy Zambrów.

Uroczystość była okazją do przedstawienia planów na przyszłość. To między innymi budowa nowego urzędu gminy i gazyfikacja. Podczas gali wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnią Służbę” oraz odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Zambrów”.

Prezydent RP na wniosek Wojewody Podlaskiego przyznał „Srebrny Krzyż Zasługi” Bogdanowi Pacowi – Sekretarzowi Gminy Zambrów.

Złotym Medalem za „Długoletnią służbę”, na wniosek Wojewody Podlaskiego, Prezydent RP odznaczył: Annę Marię Kadłubowską, Jarosława Kosa, Ewę Leśniewską i Bożenę Marię Plona.

Srebrnym Medalem za „Długoletnią służbę”, na wniosek Wojewody Podlaskiego, Prezydent RP uhonorował Joannę Gierałtowską.

Brązowym Medalem za „Długoletnią służbę”, na wniosek Wojewody Podlaskiego, Prezydent RP uhonorował: Ewę Denkiewicz, Daniela Gadomskiego, Joannę Mioduszewską i Ewę Nagórkę.

Odznaki Honorowe Gminy Zambrów „Zasłużony dla Gminy Zambrów” otrzymali pośmiertnie Kazimierz Marcel Krajewski – odznakę odebrał Karol Krajewski, brat odznaczonego oraz Andrzej Brzóska – odznakę odebrał Marek Brzóska, syn Andrzeja Brzóski. Osobiście odznaki honorowe odebrali: Stanisław Krajewski, ks. Jarosław Olszewski, Anna Kalinowska, Grażyna Walczuk, firma Europol Gaz S.A. – odznakę odebrał Tomasz Zubkowicz – Kierownik Tłoczni Gazu Zambrów, firma Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. – odznakę odebrał Grzegorz Kowalski – Prezes Zarządu.

Uroczystości uświetnił występ muzyków Orkiestry Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Senator RP
Marek Adam Komorowski