Jubileusz Zespołu Szkół w Niećkowie

Jubileusz Zespołu Szkół w Niećkowie

Rok 2021 jest dla szkoły w Niećkowie rokiem jubileuszu 75-lecia istnienia. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Podedwornego powstał w 1946 r. Od tamtej chwili placówka wielokrotnie zmieniała nazwę, system organizacyjny i zakres działalności.

Zespół Szkół w Niećkowie jest placówką Starostwa Powiatowego w Grajewie. Kształci ponad 300 uczniów w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomii i informatyki, służb mundurowych. Szkoła ma internat i przyciąga młodzież z odległych miejscowości województwa podlaskiego, a nawet warmińsko- mazurskiego.

Wśród gości jubileuszowego spotkania (20 listopada 2021 r.) byli m.in. posłowie: Dariusz Piontkowski – wiceminister Edukacji i Nauki, Jarosław Zieliński i Kazimierz Gwiazdowski, senator Marek Komorowski, podlaski kurator Beata Pietruszka, samorządowcy powiatu grajewskiego, przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji, liczni absolwenci, dawni i obecni nauczyciele.

Wśród licznych przemówień i gratulacji, senator Marek Adam Komorowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, jak ważną rolę odgrywa szkoła w tym regionie. Życzył dalszego rozwoju, dalszych sukcesów w kształceniu przyszłych pokoleń, dalszych jubileuszy oraz realizacji zaplanowanych inwestycji.

Część artystyczną uświetnił występ działającego przy szkole ponad 40 lat zespołu ludowego „Kłosek”.

Senator RP
Marek Adam Komorowski