Memoriał im. śp. Kornela Morawieckiego

Memoriał im. śp. Kornela Morawieckiego, 15.08.2020 r.

W sobotę, 15 sierpnia 2020 r. odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Korona Kocich Gór – Memoriał im. Kornela Morawieckiego, jazda indywidualna na czas, połączone z mistrzostwami policjantów i strażaków w kolarstwie. Wyścig zorganizowany został zgodnie z regulaminem UCI i PZKol. na trasie liczącej 16 km.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zawody w Mistrzostwach Polski Strażaków wygrali: w kategorii do 40 lat – Michał Nawrocki (przeciętna prędkość 40,52 km/h), w kategorii do 55 lat – Jarosław Chyrzyński, w kategorii powyżej 55 lat – Marek Kowalski, a w kategorii Open Kobiet – Marta Dawidowicz.

W zawodach tych wziął udział również senator RP Marek Komorowski zajmując czwarte miejsce w swojej kategorii wiekowej.

W Mistrzostwa Polski Policjantów zawody wygrali: w kategorii do 40 lat – Piotr Kulesza, w kategorii do 55 lat – Piotr Ścigała, w kategorii powyżej 55 lat – Henryk Praski.

Podsumowanie Memoriału im. Kornela Morawieckiego i Wyścigu Kolarskiego Nadziei Olimpijskich Grupy Wyszehradzkiej tzw. „Sowiogórski Tour” odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Wydarzeniem współtowarzyszącym memoriałowi było odsłonięcie i poświęcenie w Obornikach Śląskich na budynku dworca PKP pamiątkowej tablicy poświęconej marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu, wieloletniemu mieszkańcowi Gminy Oborniki Śląskie.

W uroczystościach tych udział wzięli m.in. córki: Anna Morawiecka, Marta Morawiecka i Maria Morawiecka, a także: senator RP Marek Komorowski, poseł na Sejm RP Agnieszka Soin, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Paweł Wybierała, radny Sejmiku Dolnośląskiego Tytus Czartoryski, starosta Powiatu Wołowskiego Janusz Dziarski, burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i ks. Jacek Wawrzyniak, który poświęcił tablice.

W trakcie uroczystości wspomniano aktywność obywatelską śp. Kornela Morawieckiego, który większość swojego życia odważnie i bezkompromisowo walczył o wolną Polskę, który nadal inspiruje do wychowania patriotycznego, czczenia pamięci historycznej, do budowy mostów międzypokoleniowych.

Senator RP
Marek Adam Komorowski