Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk z wizytą w województwie podlaskim

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk z wizytą w województwie podlaskim

12 marca 2021 r. dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski podpisał umowę z Ryszardem Samselem z Przedsiębiorstwa Usługowego Energos na zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej DK61 w Chojnach Młodych z drogami powiatowymi do Nowogrodu i Śniadowa. Podpisanie umowy odbyło się w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera oraz senatora Marka Komorowskiego, posłów Jarosława Zielińskiego i Kazimierza Gwiazdowskiego, radnego wojewódzkiego Piotra Modzelewskiego, starosty łomżyńskiego Lecha Szabłowskiego i wicestarosty Marii Dziekońskiej, burmistrza Kolna Andrzeja Dudy, a także wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa.

Skrzyżowanie to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc Gminy Łomża. Przebudowa tego skrzyżowania obejmie półkilometrowy odcinek drogi krajowej, a jej wartość to blisko milion złotych. Minister Adamczyk podkreślił, że budowa nowoczesnego oświetlenia w tym miejscu ma sprawić, że pieszy będzie widoczny ze znacznej odległości w ciągu dnia i w nocy, nie tylko na drodze, ale także na poboczu. Wszystko po to, aby kierowca mógł wcześniej zareagować, zwolnić lub wyhamować pojazd. Całość powyższej inwestycji powinna być wykonana jeszcze w tym roku.

Wcześniej w Kuźnicy została podpisana umowa na realizację drogi ekspresowej S19 między granicą z Białorusią w Kuźnicy, a Sokółką.

Jak podkreślił minister Andrzej Adamczyk to już piąty przetarg ogłoszony w ubiegłym roku na podlaskie odcinki S19, który zostaje zakończony podpisaniem umowy z wykonawcą. Wartość kontraktu to ponad 500 milionów złotych, w ramach których zostanie wykonana blisko 16 km dwujezdniowa droga z Kuźnicy do Sokółki, z tego w standardzie drogi ekspresowej – 10,5 km. W ramach ww. inwestycji powstanie:

  • przy przejściu granicznym, na długości 600 metrów sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe);
  • dwa węzły: Kuźnica oraz Sokółka Północ;
  • 12 obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łosośna oraz jeden wiadukt kolejowy;
  • 2 Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP Popławce, w kierunku wjazdowym do Polski oraz MOP Wojnowce, w kierunku Białorusi, gdzie powstanie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych.

Cała inwestycja ma być zrealizowana na przełomie 2024 i 2025 r.

Aktualnie w województwie podlaskim w realizacji jest ponad 56 km drogi ekspresowej  S19 oraz 5 km dwujezdniowej DK19 i 13,7 km jednojezdniowej DK65.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił m.in., że inwestycje w drogi sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi kraju i są najlepszą odpowiedzią na wyznania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą.

Senator RP
Marek Adam Komorowski