Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie

Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie

14 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie odbyła się jak co roku Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin z terenu powiatu zambrowskiego. Strażacy zgromadzili się w świątyni by modlić się o błogosławieństwo, zdrowie, bożą łaskę i opiekę swojego patrona św. Floriana.

We mszy świętej zgromadzeni strażacy dziękowali za opatrzność bożą i szczęśliwe powroty z akcji, prosili o dalsze łaski Boże za wstawiennictwem św. Floriana, polecali w modlitwie dusze zmarłych strażaków z terenu całego powiatu zambrowskiego.

Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. dr Grzegorz Śniadach – nowo powołany przez Biskupa Łomżyńskiego Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zambrowskiego. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Marek Żmijewski. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie.

W uroczystości udział wzięli m.in. senator RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Marek Adam Komorowski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Adam Wysmułek, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, wicestarosta zambrowski Jacek Murawski oraz prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP i przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu i rodziny strażaków.

Na zakończenie mszy św. głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zambrowie Ochotniczej Straży Pożarnej RP druh Marek Adam Komorowski, który podziękował za odprawienie mszy św., pogratulował ks. kan. dr Grzegorzowi Śniadach powołania na Kapelana Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zambrowskiego i zaprosił do wspólnego zdjęcia przez świątynią pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Wspólna modlitwa była wyrazem wiary jak i podziękowaniem za służbę drugiemu człowiekowi i za zaangażowanie w walce z koronawirusem.

Senator RP
Marek Adam Komorowski