Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Kulesze Kościelne

Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Kulesze Kościelne

W dniu 21 sierpnia 2020 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne proboszczowi parafii pw. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych, księdzu kanonikowi Bogdanowi Malinowskiemu został tytuł Honorowego Obywatela Gminy.

Tytuł Honorowego Obywatela został nadany księdzu kanonikowi przez aklamację na wniosek wójta Stefana Grodzkiego. Wyróżnienie nadane zostało księdzu odchodzącemu na emeryturę, po 13 latach posługi w lokalnej parafii. Jest to wyraz największego uznania zasług, jakie ks. kanonik wniósł w ochronę dziedzictwa kulturowego parafii i gminy. Mowa tu m.in. o kapitalnym remoncie kościoła wewnątrz, założeniu ogrzewania, utworzeniu przed kościołem placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z rzeźbą Prymasa oraz uporządkowaniu lokalnego cmentarza. Ksiądz kanonik był inicjatorem dożynek gminnych oraz festynu rodzinnego.

Gratulacje i podziękowania złożyli księdzu parlamentarzyści: posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński i Stefan Krajewski, senator RP Marek Adam Komorowski, starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz przedstawiciele samorządów wojewódzkiego i gmin ościennych. Na zakończenie uroczystej sesji ksiądz Bogdan Malinowski podziękował za przyznany mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kulesze Kościelne i złożone życzenia. Zapewnił, że Kulesze Kościelne na zawsze pozostaną w jego sercu i na pewno będzie je odwiedzał w wolnym czasie.

Senator RP
Marek Adam Komorowski