Nowy odcinek drogi Łomża – Zambrów oddany do użytku

Nowy odcinek drogi Łomża – Zambrów oddany do użytku

W piątek 17 grudnia 2021 r. oddano do użytku nowy odcinek DK63 o długości 8,9 km.  Jest to droga główna ruchu przyspieszonego, po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 m w każdą stronę. Kierowcy mogą już korzystać z odcinka drogi krajowej DK63 w nowym przebiegu między Zambrowem a Łomżą. Odcinek DK63 „po nowym śladzie” powstał w ramach realizacji trasy drogi ekspresowej S61 Łomża Południe – Łomża Zachód.

To droga, która zmienia swój przebieg w związku z budową południowej części obwodnicy Łomży. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi oddawana dzisiaj do użytkowania droga 63 z Podgórza do miejsca zwanego węzłem Łomża Południe, czyli połączenia z docelową trasą Via Baltica. Natomiast druga część tego kontraktu, bo to wszystko realizuje firma Mota, zostanie przekazana do użytkowania w miesiącu marcu przyszłego roku. I to jest pierwsza część obwodnicy Łomży – mówił Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA, podczas otwarcia tego odcinka drogi.

Równolegle do DK63 wybudowano jezdnie dodatkowe, rozprowadzające ruch lokalny, jednocześnie pełniące funkcję ciągów pieszo-rowerowych. Umożliwi to pieszym i rowerzystom przemieszczanie się wzdłuż całej drogi krajowej nr 63.

W ramach zrealizowanych prac powstały dwa duże przejścia dla zwierząt, w tym jedno – górą. Droga została również w znacznej części wygrodzona, co ma ograniczyć do minimum możliwość wtargnięcia zwierząt na jezdnię.

W otwarciu m.in. uczestniczyli: senator RP Marek Adam Komorowski, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, starosta łomżyński Lech Szabłowski, wicestarosta Maria Dziekońska, wójt Gminy Łomża Piotr Kłys.

Senator RP
Marek Adam Komorowski