Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zambrowie

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zambrowie

3 maja senator RP Marek Adam Komorowski wziął udział w upamiętnieniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tradycję obchodzenia rocznic konstytucji 3 Maja zapoczątkowano już w rok po jej uchwaleniu. Uroczystości z tej okazji odbyły się w 1792 roku w wielu miastach Polski – najznakomitsze w Warszawie, podczas których m.in. król Stanisław Au­gust Poniatowski, w otoczeniu najwyższych dostojników państwowych i kościelnych, wmurował kamień węgielny pod kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej, który miał być wotum dziękczynnym za ustawę konstytucyjną. W latach niewoli rocznica ta przechodziła różne koleje losu, ranga jej jednak w narodowej pamięci – zwłaszcza po przegranych powstaniach – rosła, by wspaniale rozkwitnąć w stulecie uchwalenia w zaborze pruskim i austriackim, a w 25 lat później – w 1916 roku – również w odbitej Rosjanom przez Niemców Warsza­wie. Nic więc dziwnego, że po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy 29 kwietnia 1919 roku jednomyślnie uchwalił: „Dzień trzeci mają, jako rocznicę Kon­stytucji 1791 roku ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy”. W latach II wojny światowej rząd na emigracji i uznające go w kraju podzie­mie nadal, oczywiście, traktowały 3 maja jako święto państwowe. Starano się więc chociaż symbolicznie o nim przypomnieć. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do krwawych demonstracji studenckich. Od tego czasu władze zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicje. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. Szóstego kwietnia 1990 r. Sejm, na wniosek Senatu, przywrócił święto narodowe Trzeciego Mają.

W tym roku – z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne – uroczystość miała skromny charakter. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, celebrowaną przez proboszcza ks. prał. dr. Wojciecha Nowackiego. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Powstania Styczniowego, gdzie kwiaty złożyli: senator RP Marek Adam Komorowski, poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, wicestarosta zambrowski Jacek Murawski, przewodnicząca Rady Powiatu Edyta Machelska-Groszfeld, burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos wraz z przewodniczącą Rady Gminy Zambrów Jolantą Wielgat oraz radni Miasta Zambrów Grażyna Wyszyńska, Henryk Rykaczewski i Jarosław Zalewski.

Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli harcerze z 8. Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni” i Próbnej Zambrowskiej Drużyny Wędrowniczej „Walhalla”.

Senator RP
Marek Adam Komorowski