Obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

18 kwietnia 2021 r. odbyły się w Zambrowie miejskie obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Społeczność zambrowska oddała należny hołd ofiarom pomordowanym w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940 r.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez ks. kan. dr Grzegorza Śniadacha – proboszcza parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Homilię wygłosił ks. mgr Wojciech Nitkowski, który przypomniał wydarzenia z roku 1940 r., kiedy to w bestialski sposób NKWD zamordowało z motywów politycznych blisko 22 tys. polskich obywateli wziętych do niewoli i pochowało w zbiorowych, bezimiennych mogiłach.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem upamiętniającym oficery zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Kwiaty złożyli: senator RP Marek Adam Komorowski, wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Edytą Marchelską-Groszfeld i członkiem Zarządu Powiatu Zambrowskiego Kazimierzem Dmochowskim, burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Zambrów Jackiem Olszewskim i ks. kan. dr Grzegorzem Śniadachem oraz wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos wraz z przewodniczącą Rady Gminy Zambrów Jolantą Wielgat.

Z uwagi na pandemie covid-19 tegoroczna uroczystość miała ograniczony wymiar.

Senator RP
Marek Adam Komorowski