Objęcie parafii pw. Bożego Ciała w Łomży przez ks. dr Radosława Kubła

Objęcie parafii pw. Bożego Ciała w Łomży przez ks. dr Radosława Kubła

W dniu 30 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie i oficjalne objecie funkcji proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Łomży przez ks. dr Radosława Kubła dotychczasowego rezydenta w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży oraz opiekuna Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, który zastąpił urzędującego od 2012 r. ks. prał. dr Wojciecha Nowackiego mianowanego proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

W obecności gości i parafian wprowadzenia nowego księdza do parafii dokonał dziekan dekanatu św. Michała Archanioła ks. kan. Marian Mieczkowski. Na wstępie przedstawiony został dekret Biskupa Łomżyńskiego Janusz Stepnowskiego o mianowaniu nowego proboszcza, po czym nowy proboszcz złożył przysięgę proboszczowską oraz wyznanie wiary i podpisał stosowne dokumenty.

43-letni ks. dr Radosław Kubeł dotychczas był  diecezjalnym kapelanem policji,  straży pożarnej,  służby celnej i ratownictwa medycznego oraz duszpasterzem środowisk tradycji katolickiej, wykładowcą akademickim, a  ponadto egzorcystą i ratownikiem medycznym z licencjatem, założycielem, opiekunem i koordynatorem Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Ksiądz kanonik dr Robert Bączek rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży w homilii podziękował księdzu Radkowi za dotychczasową współpracę, życzliwość i wsparcie oraz życzył dalszych sukcesów w pracy duszpasterskiej w nowej parafii.

Na zakończenie mszy życzenia nowemu proboszczowi złożyli przedstawiciele parafian,  Grupy Ratowniczej Nadzieja, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, starosta Lech Marek Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska, przedstawiciele szkół z terenu parafii i służb mundurowych. Indywidualne życzenia złożył też senator RP Marek Adam Komorowski.

Ksiądz Radosław Kubeł podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości oraz kapłanom, których spotkał na swojej drodze. Wymienił przy tym księży z czasów seminaryjnych ks. inf. Jana Sołowianiuka, jak również ks. kan. Mariana Mieczkowskiego, a także proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego ks. kan. Andrzeja Godlewskiego oraz ks. kan. dr Roberta Bączka rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Nowy proboszcz zapowiedział parafianom wspólne pokonywanie codziennych wyzwań w drodze do zbawienia oraz msze krótsze, niż ta uroczysta.

Senator RP
Marek Adam Komorowski