Objęcie parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie przez ks. prał. dr Wojciecha Nowackiego

Objęcie parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie przez ks. prał. dr Wojciecha Nowackiego

30 sierpnia 2020 r. bp. Tadeusz Bronakowski dokonał wprowadzenia nowego proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i dziekana dekanatu zambrowskiego – ks. prał. dr Wojciecha Nowackiego, dotychczasowego proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Łomży.

Na początku mszy odczytany został akt nominacji i dokonano symbolicznego przekazania kluczy do kościoła nowemu proboszczowi. Ks. prałat złożył przysięgę proboszczowską oraz wyznanie wiary i podpisał stosowne dokumenty.

We mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i goście. Życzenia nowemu proboszczowi złożyli senator RP Marek Adam Komorowski, przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Zbigniew Jach, Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski z przewodniczącym rady Jackiem Olszewskim, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos z przewodniczącą rady Jolantą Wielgat, harcerze III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota” oraz przedstawiciele wspólnot działających w parafii.

Homilię wygłosił ks. bp Tadeusz Bronakowski. Przedstawił w niej nowego proboszcza, który od 1984 r. związany jest z Odnową w Duchu Świętym. Przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Nowy proboszcz studiował teologię na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, pełnił funkcje rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, gdzie obecnie jest wykładowcą. Ksiądz bp Tadeusz Bronakowski podziękował również za owocną posługę w ostatnich latach, obecnemu na mszy, poprzedniemu proboszczowi ks. kan. Zbigniewowi Choromańskiemu.

Na zakończenie mszy  ks. prał. dr Wojciech Nowacki podziękował biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu za przewodniczenie liturgii i wprowadzenie w sposób liturgiczny na urząd proboszcza, a wszystkim przybyłym na uroczystość za życzliwe przyjęcie i słowa powitania. Nowy proboszcz poinformował o zmianie organisty i oficjalnym pożegnaniu Pana Janusza Puchalskiego, które odbędzie się 13 września br. z udziałem ks. Kazimierza Ostrowskiego rektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Nowym organistą zostanie Zbigniew Chajęcki.

Msza zakończyła się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem.

Senator RP
Marek Adam Komorowski