Odsłonięcie tablicy ku czci śp. Kornela Morawieckiego

30 września 2020 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w pierwszą rocznicę śmierci Kornela Morawieckiego, współzałożyciela Solidarności Walczącej, została odsłonięta tablica pamiątkowa. W tym byłym areszcie przy ulicy Rakowieckiej w 1987 r. śp. Kornel Morawiecki był więziony w całkowitej izolacji. Zmarły w ubiegłym roku Kornel Morawiecki przez wiele lat przewodniczył Solidarności Walczącej a za działalność w opozycji komunistycznej został odznaczony Orderem Orła Białego. W VIII kadencji Sejmu śp. Kornel Morawiecki pełnił funkcję marszałka seniora. Na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy przybyło wielu członków Solidarności Walczącej przetrzymywanych w tym miejscu.

Następnie wieczorem w kościele pw. św. Jozafata w Warszawie odprawiona została msza św. w intencji śp. Kornela Morawieckiego, po której jej uczestnicy udali się na jego grób na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie w gronie rodziny i przyjaciół, przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, złożono kwiaty.

Oprócz premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystości przypadającej w dniu pierwszej rocznicy śmierci lidera Solidarności Walczącej wziął udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W budynku dawnego aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie otwarto też wystawę multimedialną poświęconą Kornelowi Morawieckiemu. W obecności rodziny i przyjaciół odbyła się premiera filmu poświęconego działalności Kornela Morawieckiego.

W wydarzeniu uczestniczył także senator RP Marek Adam Komorowski.

Senator RP
Marek Adam Komorowski