Otwarcie Biura Senatorskiego Marka Adama Komorowskiego w Łomży

Otwarcie Biura Senatorskiego Marka Adama Komorowskiego w Łomży w dn. 08.02.2020 r.

8 lutego 2020 r. o godz. 1100  zostało otwarte Biuro Senatorskie Marka Adama Komorowskiego w Łomży przy ul. Długiej 24. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, ks. bp. Tadeusz Bronakowski, Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Artur Szurawski, proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Marian Mieczkowski, minister edukacji Dariusz Piontkowski, posłowie: Lech Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski oraz była poseł Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda Tomasz Madras, wicemarszałek województwa Marek Olbryś, radni Sejmiku Wojewódzkiego: Wanda Mieczkowska, Łukasz Siekierko, Wojciech Sekściński i Piotr Modzelewski, starosta łomżyński Lech Szabłowski, burmistrzowie: Kolna –  Andrzej Duda, Wysokiego Mazowieckiego – Jarosław Siekierko, Jedwabnego – Adam Niebrzydowski, wójtowie Piątnicy, Wizny, Zbójnej, przedstawiciele różnych instytucji oraz radni miasta Łomża.

Minister Dariusz Piontkowski (szef struktur PiS w województwie podlaskim) pogratulował otwarcia biura i życzył, aby było w stanie pomóc jak największej liczbie ludzi, którzy będą się zgłaszać.

Wojewoda Bohdan Paszkowski, życzył, aby to biuro, było tak oblegane jak dzisiaj.

Poseł Kołakowski stwierdził, że najtrudniej jest, gdy do biura przychodzą interesanci z problemami.

Poseł Kazimierz Gwiazdowski powiedział, że najważniejsze jest, abyśmy działali na rzecz rozwoju naszego regionu.

Wicemarszałek Marek Olbryś podkreślił, że z senatorem Markiem Komorowskim był razem trzy kadencje w Sejmiku i jest przekonany, że duże doświadczenie i wiedzę jaka on posiada wykorzysta wykonując mandat senatorski.

Starosta Łomżyński Lech Szabłowski, wraz z wicestarostą Marią Dziekońską przekazali godło Powiatu Łomżyńskiego.

Biuro senatorskie poświęcił i osobiście zawiesił krzyż na ścianie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, życząc jednocześnie senatorowi Markowi Komorowskiemu powodzenia w pracy parlamentarnej

Senator Marek Komorowski podziękował wszystkim za obecność oraz za poświęcenie biura  i przekazał z tej okazji ks. biskupowi Januszowi Stepnowskiemu pamiątkowy medal zawierający herb Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.