Otwarcie dróg w Jednaczewie

Otwarcie dróg w Jednaczewie

27 września 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie dróg w Jednaczewie. Powyższa inwestycja dotyczyła przebudowy ulicy Szkolnej oraz budowy ul. Zielonej i Piaskowej, realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łącznie około kilometra długości.

W uroczystości wzięli udział m.in.: wójt gminy Łomża Piotr Kłys, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, senator RP Marek Adam Komorowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski oraz ks. Kan. Marian Mieczkowski proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łomży, który dokonał uroczystego poświęcenia zakończonej inwestycji.

Budowa dróg kosztowała 1 milion 170 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty Gmina Łomża pozyskała z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, a kolejne 100 tysięcy złotych z Lasów Państwowych.

Marek Adam Komorowski, senator RP podkreślał, że po raz pierwszy uczestniczył w otwarciu trzech dróg jednocześnie na jednym skrzyżowaniu. Wspomniał też o kolejnych programach w ramach Polskiego Ładu, z których gminy mogą skorzystać.

Po przecięciu wstęgi, uczestnicy udali się na spotkanie okolicznościowe z mieszkańcami do świetlicy, gdzie prowadzono rozmowy na bieżące sprawy.

Senator RP
Marek Adam Komorowski