Otwarcie Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury

Otwarcie Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury

17 lipca 2020 r. przy ul. Andrzeja Wajdy w Suwałkach odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury. Oddany obiekt powstał w wyniku rewitalizacji budynku historycznej łaźni w otoczeniu bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza. Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów znajdowały się w zdegradowanym obszarze miasta Suwałki. Aktualnie stanowią wizytówkę miasta. Wykonanie chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, nasadzenia zieleni z elementami małej architektury, oświetlenie terenu z iluminacją, a ponadto remont istniejącego jazu, przepławkę żelbetowo-kamienną dla ryb, kładkę dla pieszych, slip i pomost dla kajaków. To wszystko sprawia atrakcyjne otoczenie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Koszt ogółem to kwota 16,5 mln. zł. A nowy obiekt Galerii Sztuki Stara Łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury bardzo dobrze się prezentuje i zachęca do jego odwiedzenia i skorzystania z oferty programowej. Kubatura obiektu 5140 m3, a łączna powierzchnia użytkowa to blisko 1000 m2. Powierzchnia zrewitalizowanych terenów to obszar ponad 5 ha. W uroczystościach oprócz gospodarzy udział wzięli: senator RP Marek Komorowski, samorządowcy z powiatu suwalskiego, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy. Zasadzono pamiątkowe drzewa. Uroczystościom towarzyszył koncert kwartetu smyczkowego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.

Senator RP
Marek Adam Komorowski