Podlaski Zespół Parlamentarny

17 marca 2021 r. obradował Podlaski Zespół Parlamentarny. Na posiedzeniu zajęto się siecią dróg szybkiego ruchu na terenie województwa podlaskiego.

Podlaski Zespół Parlamentarny, w skład którego wchodzą wszyscy parlamentarzyści z naszego województwa, z satysfakcją przyjął inwestycje drogowe na trasach szybkiego ruchu S8, S16, S19 i S61 oraz towarzyszące im inwestycje na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy wsparciu rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Zwrócono uwagę na bardzo ważny odcinek drogi Białystok – Augustów, który na dzień dzisiejszy nie jest drogą ekspresową. Wniesiono o uzupełnienie sieci dróg ekspresowych o ten odcinek, zwracając się z tym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury.

Powyższe inwestycje jak i planowana budowa Rail Baltici oraz nowe połączenie kolejowe z Łomżą, w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, stwarzają nowe szanse rozwojowe dla naszego regionu.

Senator RP
Marek Adam Komorowski