Podziękowanie bryg. Adamowi Wysmułkowi za lata służby pożarniczej

Podziękowanie bryg. Adamowi Wysmułkowi za lata służby pożarniczej

W ostatnim dniu służby bryg. Adama Wysmułka senator RP Marek Komorowski podziękował mu za lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zambrowskiego.

Bryg. Adam Wysmułek z końcem stycznia 2023 r. po przeszło 31 latach służby mundurowej przeszedł na emeryturę, z czego 20 lat pełnił służbę w Komendzie Powiatowym PSP
w Zambrowie, a przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego PSP
w Zambrowie. Bryg. Adam Wysmułek w służbie dał się poznać jako osoba odpowiedzialna
i doświadczona, która służyła radą i pomocą również ochotniczym strażom pożarnym za co wśród strażaków ochotników cieszy się dużym szacunkiem.

Za swą służbę bryg. Adam Wysmułek był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Spotkanie było okazją do wspomnień i okolicznościowych zdjęć.

Senator RP
Marek Adam Komorowski