Posiedzenia Senatu – ślubowanie w dn. 12.11.2019 r.