Poświęcenie Biura Senatora RP Marka Adama Komorowskiego

Poświęcenie Biura Senatora RP Marka Adama Komorowskiego

Mimo, że biuro senatorskie w Zambrowie zostało otwarte dla interesantów wcześniej, to jednak w związku z panującą pandemią koronawirusa, jego poświęcenie miało miejsce 26 września Poświęcenia biura senatorskiego dokonał ks. biskup Tadeusz Bronakowski oraz dziekan zambrowski ks. prał. dr Wojciech Nowacki.

W wydarzeniu udział wzięli licznie przybyli goście, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Jarosław Schabieński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko oraz radny wojewódzki Piotr Modzelewski, przewodnicząca Rady Powiatu Zambrowskiego Edyta Marchelska-Groszfeld, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, radni Rady Powiatu Zambrowskiego i Rady Miasta Zambrów a także członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.

Poświęcenie biura senatorskiego było także okazją do rozmów na bieżące sprawy zarówno lokalne jak i krajowe.

Senator RP
Marek Adam Komorowski