Promocja książki doktora Jarosława Schabieńskiego „A w województwie suwalskim mgła…”

Archiwum Państwowe w Suwakach wspólnie z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowali promocję książki Pana Jarosława Schabieńskiego „A w województwie suwalskim mgła… władza i opozycja w województwie suwalskim w latach 1975 – 1981”.

Spotkanie odbyło się w środę 15. września o godzinie 17.00 w Archiwum Państwowym w Suwałkach. W spotkaniu wziął udział senator RP Marek Adam Komorowski.

Autor publikacji przybliżył czasy lat 70-tych ubiegłego stulecia, tj. funkcjonowanie władzy komunistycznej oraz pracy i działalności opozycji antykomunistycznej.

Promocję książki zakończyły okolicznościowe wystąpienia oraz rozmowy wśród uczestników,
w których wspominano minione lata.

Senator RP
Marek Adam Komorowski