Remont drogi Pęchratka Polska-Rynołty oraz budowa powierzchni utwardzonych przy remizie w miejscowości Zaręby-Jartuzy

Remont drogi Pęchratka Polska-Rynołty oraz budowa powierzchni utwardzonych przy remizie w miejscowości Zaręby-Jartuzy

W dniu 9 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku dwóch inwestycji:

  • Remont gminnej drogi Pęchratka-Rynołty.
  • Budowa powierzchni utwardzonej przy remizie w miejscowości Zaręby-Jartuzy.

Przedsięwzięcia te zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Działania te są bezzwrotne i pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W uroczystościach wzięły udział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, senator RP Marek Adam Komorowski,
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński,
radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, pracownicy Urzędu Gminy Szumowo, radni i sołtysi z terenu Gminy Szumowo oraz goście.

Goście odwiedzili także przedszkole przy Szkole Podstawowej w Szumowie. Przedszkole to, to nowoczesna placówka z prawdziwego zdarzenia, godna do naśladowania.

Senator RP
Marek Adam Komorowski