Rocznica powołania Armii Krajowej

Rocznica powołania Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. przypadła 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej decyzją gen. Władysława Sikorskiego, który wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.  Jej powstanie przyczyniło się do stworzenia jednolitej struktury wojskowej w okupowanym kraju, będącej reprezentantem prawowitego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Armii Krajowej podporządkowały się inne organizacje konspiracyjne walczące o niepodległość Polski. Dzięki temu szeregi polskiego ruchu oporu zyskały na liczebności, a jego działania nabrały mocy i intensywności. Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem.

Walka oddziałów Armii Krajowej z okupantem stanowiła ważny wkład w działania zbrojne aliantów przeciwko III Rzeszy.

Struktury Armii Krajowej działały także na terenie powiatu zambrowskiego. W lipcu 1944 roku oddziały obwodu Zambrów liczyły 2608 zaprzysiężonych członków, w tym 15 oficerów, 13 podchorążych, 404 podoficerów, 1729 szeregowców, 300 cywilów współpracujących z AK. Do organizacji należało też 156 kobiet („Powiat Zambrowski, Historia i współczesność”).

20 lutego 2022 r. w Zambrowie, z inicjatywy senatora Marka Adama Komorowskiego, na cmentarzu parafialnym, pod pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej   odbyły się rocznicowe uroczystości upamiętniające żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego działającego w czasach II wojny światowej i w okresie powojennym. Obecni pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym w Zambrowie samorządowcy, radni i strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego wysłuchali rysu historycznego Armii Krajowej przedstawionego przez senatora Marka Adama Komorowskiego a obecny na uroczystościach dziekan ks. prał. dr Wojciech Nowacki poprowadził wspólną modlitwę.

Oddając hołd poległym na grobie żołnierzy Armii Krajowej złożono kwiaty i zapalono znicze.

Cześć pamięci żołnierzom Armii Krajowej!

Senator RP
Marek Adam Komorowski