Rozbudowa obwodnicy Zambrowa – briefing prasowy

Rozbudowa obwodnicy Zambrowa – briefing prasowy. 10.02.2020 r. Fot. Krzysztof Dmochowski, Portal zambrowiacy.pl

10 lutego zorganizowany briefing prasowy w miejscu gdzie planowana jest rozbudowa obwodnicy Zambrowa. Na spotkaniu z mediami stawili się senator RP Marek Adam Komorowski, poseł Lech Antoni Kołakowski oraz Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Inwestycja będzie stanowiła dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S8. Dzięki temu polepszy się dostępność drogi ekspresowej ze strony południowej i wschodniej, czyli z kierunków Bielska Podlaskiego i Sokołowa Podlaskiego.

Podstawowym celem rozbudowy obwodnicy Zambrowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, w ramach dróg krajowych nr 63 i 66, z miasta. Nowa droga ma mieć długość 7 km. Wartość inwestycji szacowana jest na 250 mln zł. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zambrowie.

Senator Marek Adam Komorowski podkreślił, że decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości, ogłoszona przez ministra Adamczyka, cieszy mieszkańców Zambrowa i lokalny samorząd oraz samorząd Wysokiego Mazowieckiego, ponieważ jest to najlepsza i najkrótsza droga do Warszawy. Po oddaniu nowej drogi do użytku poprawią się warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Przetarg na prace przygotowawcze ogłoszony ma zostać do września. Prace te mogą potrwać około 3 lat. Etap ten zakończyć ma się decyzją środowiskową, po której można będzie przystąpić do realizacji inwestycji. Podpisanie umowy metodą „zaprojektuj i wybuduj” planowane jest do 2027 roku.