Rozbudowa Państwowej szkoły Muzycznej I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

Rozbudowa Państwowej szkoły Muzycznej I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

W dniu 9 lipca 2021 r. Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odwiedził Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński.

Wizyta gości, wśród których znaleźli się także sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, senator RP Marek Adam Komorowski, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski oraz były starosta zambrowski Stanisław Rykaczewski była okazją do podsumowań prowadzonej inwestycji i podziękowań. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Krzysztof Witkowski przestawił historię rozbudowy placówki oraz podziękował obecnym za wsparcie swoich starań w tym zakresie.

Całkowity koszt projektu to 7.517.996,80 zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych na budowę i wyposażenie obiektu wyniosło 85%, co stanowi 5.389.953,74 zł. Wkład własny ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyniósł 2.128.043,06 zł. Sala została wybudowana w ramach środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Goście zwiedzili pomieszczenia nowej części szkoły i obejrzeli zakupione instrumenty muzyczne i pogratulowali dyrektorowi przeprowadzonej inwestycji.

Senator RP
Marek Adam Komorowski