Śniadowo – 70 rocznica śmierci Kazimierza Żebrowskiego w dn. 01.12.2019 r.

Śniadowo – 70 rocznica śmierci Kazimierza Żebrowskiego

1 grudnia w Śniadowie odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę śmierci ostatniego komendanta NZW Okręgu Białystok, Kazimierza Żebrowskiego ps. ”Bąk” i jego syna – Jerzego ps. „Konar”. Po Mszy świętej z udziałem bpa Stanisława Stefanka, miała miejsce krótka rekonstrukcja obławy KBW i UB, w której zginęli Żebrowscy. Następnie licznie zgromadzeni goście, w tym senator RP Marek Komorowski, marszałek województwa podlaskiego, starosta łomżyński i lokalni samorządowcy,  udali się na miejsce, w którym
3 grudnia 1949 r. rozegrały się zaprezentowane przez rekonstruktorów sceny.

Na terenie dawnej posesji Teofila Lipki, gdzie zginęli dwaj żołnierze II konspiracji, przy ustawionych przez mieszkańców krzyżach, zapalono znicze i złożono kwiaty. Na zakończenie uroczystości, w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyło się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim i Michałem Wołłejką, którzy przybliżyli zebranym historię i działalność Narodowych Sił Zbrojnych i postać Kazimierza Żebrowskiego „Bąka”. Z okazji rocznicy śmierci Żebrowskich wydany został także bezpłatny „Głos znad Narwi”, w którym zaprezentowana została postać Kazimierza Żebrowskiego „Bąka”.

Na spotkaniu obecny był także mjr Antoni Zienkiewicz, który 1 grudnia obchodził 96. urodziny. Z tej okazji dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, dr hab. Piotr Kardela wystosował życzenia i przekazał drobny upominek urodzinowy. Podczas uroczystości Oddział IPN w Białymstoku reprezentowali Marta Chmielińska i Waldemar Tyszuk.