Spotkanie w sprawie programu „Polski Ład”

Spotkanie w sprawie programu „Polski Ład”

28 stycznia 2022 r. senator Marek Adam Komorowski spotkał się z samorządowcami powiatu zambrowskiego w sprawie wdrażanych z środków rządowych programów dedykowanych samorządom w tym wdrażanemu programu „Polski Ład”. Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa spotkanie miało typowo roboczy charakter.

W spotkaniu udział wzięli senator RP Marek Adam Komorowski, starosta zambrowski Stanisław Ożlański, burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, wójt Gminy Szumowa Jarosław Cukierman, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos i zastępca wójta Gminy Rutki Paweł Dębnicki.

Omówiono zasady aplikowania, jak również główne zadania jakie stoją przed poszczególnymi gminami. Samorządowcy natomiast podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi wdrażanych programów i zgłosili kilka propozycji. Wyrażono pogląd, że w związku z zapowiedziami kolejnych edycji programu, po ok. 20 mld. zł każdy w skali kraju, uda się zrealizować szereg inwestycji niezbędnych dla lokalnej społeczności, co bobrze będzie służyło wszystkim, a potrzeb inwestycyjnych w samorządach jest dużo i wszyscy oczekują już na nowe edycje programów. Termin aplikowania do aktualnie ogłoszonego programu mija 15 lutego br.

Senator RP
Marek Adam Komorowski