Spotkanie władz samorządowych z senatorem RP Markiem Adamem Komorowskim

Spotkanie władz samorządowych z senatorem RP Markiem Adamem Komorowskim

Dnia 28.07.2021 r z inicjatywy senatora RP Marka Adama Komorowskiego w biurze senatorskim odbyło się spotkanie dotyczące przybliżenia założeń nowego programu społeczno- gospodarczego Polski Ład.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów-Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne – Sylwester Jaworowski, Wójt Gminy Rutki- Dariusz Modzelewski, Wójt Gminy Szumowo-Jarosław Cukierman, wicestarosta zambrowski-Jacek Murawski.

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Omówiono zasady aplikowania o środki z Polskiego Ładu.

Senator RP
Marek Adam Komorowski