Spotkanie z ambasadorem Republiki Francuskiej

Spotkanie z ambasadorem Republiki Francuskiej w dn. 26.02.2020 r.

W środę, 26 lutego w Senacie RP odbyło się spotkanie Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej
z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Francuskiej w RP Panem Frédérikiem Billetem, któremu towarzyszył radca Ambasady Francuskiej Pan Thomas Buffin. Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli senatorowie członkowie Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej: Aleksander Pociej – przewodniczący, Michał Seweryński, Ewa Matecka i Marek Komorowski.

W trakcie spotkania ambasador Pan Frédéric Billet podsumował ostatnią wizytę Pana Prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce. Stwierdził, iż przebiegła ona w bardzo dobrej atmosferze i dotyczyła trzech płaszczyzn: gospodarczej, obronnej
i kulturalno-naukowej. Ambasador podkreślił dużą rolę Polski w Unii Europejskiej, gdzie wspólnie z Francją i Niemcami wytwarzamy 46% PKB. Stwierdzono, że wizyta Prezydenta Emmanuela Macrona w lutym br. w Polsce była wyrazem nowego otwarcia w relacjach polsko-francuskich.

Na zakończenie spotkania wyrażono zainteresowanie dalszym rozwojem stosunków dwustronnych w różnych dziedzinach oraz kontynuowaniem bliskiej współpracy w ramach Polsko-Francuskiego Partnerstwa Strategicznego.