Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie

Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie

W ostatnią niedzielę 28 maja br. senator Marek Adam Komorowski spotkał się w biurze senatorskim z Panem Pēterisem Dzalbe prezesem Związku Polaków na Łotwie oraz Panią Krystyną Kumicką sekretarzem Związku Polaków na Łotwie. Spotkanie dotyczyło sytuacji Polaków mieszkających na Łotwie. Zarówno prezes jak i sekretarz Związku Polaków na Łotwie przedstawili przede wszystkim sytuację polskich szkół, szkółek niedzielnych w zakresie ich funkcjonowania i finansowania również ze strony polskiej. Spotkanie odbyło się przy okazji pobytu delegacji łotewskiej w Łomży na uroczystościach ustanowienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Łomżyńskiego.

W trakcie spotkania senator przekazał Związkowi Polaków na Łotwie flagę państwową z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz drobne upominki. Spotkanie zakończono wspólnymi zdjęciami.

 

Senator RP
Marek Adam Komorowski