Święto Niepodległości

Święto Niepodległości, 11.11.2020 r.

Obchody Święta Niepodległości w tym roku odbyły się w rygorze sanitarnym, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Uroczystości odbyły się bez udziału kompani honorowych, orkiestr i miały charakter indywidualny.

W Łomży uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu narodowego i złożenia kwiatów przez delegacje przed tablicą pamiątkową Leona Kaliwody. Następnie kwiaty zostały złożone przed tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującej się na Domku Pastora. Po złożeniu kwiatów w Katedrze Łomżyńskiej odprawiona została msza święta pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego w intencji Ojczyzny.

W Zambrowie uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęła msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej pod przewodnictwem Dziekana Zambrowskiego ks. prał. Wojciecha Nowackiego. Msza rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Powstania Styczniowego.

W uroczystościach lokalnych, zarówno w Łomży jak i w Zambrowie udział wzięli parlamentarzyści, władze samorządowe oraz w ograniczonym zakresie delegacje jednostek organizacyjnych i firm.

Święto Niepodległości, to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Przywrócone w 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości” przypomina nam o odzyskaniu po 123 latach niewoli niepodległości. Wolności, która była marzeniem kilku pokoleń Polaków. Dopiero wybuch I Wojny Światowej, gdy zaborcy stanęli naprzeciw siebie, wzbudził w Polakach realne nadzieje na odzyskanie niepodległości. Ogłoszenie aktu 5 listopada 1916 r. z balkonu Pałacu Sandomierskiego w Radomiu i ciąg wydarzeń po nim następujący: utworzenie Tymczasowej Rady Stanu, kryzys przysięgowy I i III Brygady Legionów Polski, aresztowanie Józefa Piłsudskiego, utworzenie Rady Regencyjnej, powrót Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu, zakończenie I Wojny Światowej i przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu sprawiły, że w listopadzie 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość.

Wówczas umiłowanie wolności i nowonarodzonej państwowości stało się źródłem energii całego narodu do budowania wolnego państwa. Naród rozumiał, że wolność wyrazić się musi w wielkim poświęceniu dla Państwa, w uczciwej pracy, w trosce o dobro wspólne, w wyrzeczeniach, a nie we własnych korzyściach.

Dzisiaj też stoimy przed tymi ważnymi wyzwaniami. Dbajmy o dobro Ojczyzny, dołóżmy wszystko co jest możliwe z naszej strony, aby zachować pamięć i wartości tamtych czasów. Dbajmy o rozwój Polski silnej, dostatniej, odpowiedzialnej, bezpiecznej i sprawiedliwej dla wszystkich.

Senator RP
Marek Adam Komorowski