Święto patrona Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach

Święto patrona Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach

30 września 2021 roku w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach odbyło się Święto patrona szkoły połączone z odsłonięciem muralu poświęconego 2 Pułku Ułanów Grochowskich. W uroczystości udział wzięła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Jubileusz powstania szkoły w Rutkach Kossakach i nadania jej imienia 2. Pułku Ułanów Grochowskich połączonych z odsłonięciem muralu przedstawiającego szarżę ułańską podczas bitwy w rejonie Rutek – były okazją do przypomnienia historii szkoły i regionu.

Mural powstał z inicjatywy dyrektor szkoły Anny Wądołowskiej, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości:

  • „Cieszę się, że tak tu pielęgnuje się pamięć o bohaterach i w tak mądry sposób uczy się historii.

Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach od 1990 r. nosi imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich. W dniach 9-11 września 1939 roku Ułani Grochowscy bohatersko walczyli z niemieckim najeźdźcą na terenach gminy Rutki. Nazywani białymi ułanami, od charakterystycznych otoków na czapkach, byli częścią Suwalskiej Brygady Kawalerii, która w 1939 roku weszła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. Dziś na tutejszym cmentarzu znajduje się grób zbiorowy poległych we wrześniu 1939 roku. Mogiłą opiekują się uczniowie i nauczyciele szkoły.

Uroczysty apel poświęcony patronowi, odsłonięcie muralu i późniejszy festyn przed szkołą poprzedziły Msza św. w kościele pw. św. Anny, która była celebrowana przez JE Biskupa Janusza Stepnowskiego. Wzięli w niej udział zaproszeni goście i uczniowie. Następnie odbyło się złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych ułanów w czasie II Wojny Światowej, przeprowadzono apel pamięci i oddano salwę honorową. Wojskową oprawę zapewniła I Warszawska Brygada Pancerna, której 2. batalion czołgów kultywuje tradycje ułanów 2. pułku i nosi – podobnie jak on – imię gen. Józefa Dwernickiego.

Ostatnim punktem Święta Szkoły był festyn pod nazwą „Samorządowe Przygody z Nauką”, który finansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W uroczystościach wziął udział m.in. senator RP Marek Adam Komorowski.

Senator RP
Marek Adam Komorowski