Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

W dniach 13-15 sierpnia br. w Łomży obchodzono Święto Wojska Polskiego. W ratuszu miejskim odbyło się spotkanie władz miasta Łomży oraz powiatu łomżyńskiego z dowódcami jednostek wojskowych w Łomży oraz przedstawicielami organizacji kombatanckich. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści – posłowie na Sejm RP Paweł Krutul członek sejmowej komisji Obrony Narodowej, Lech Antoni Kołakowski i senator RP Marek Adam Komorowski.

Na spotkaniu podkreślano rolę jaką w kraju pełni Wojsko Polskie oraz wspominano tradycje Oręża Polskiego. Następnego dnia złożono kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy 33. Pułku Piechoty. Odbył się też uroczysty apel 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Ostatniego dnia odsłonięto tablicę upamiętniającą Bitwę Warszawską 1920 roku przekazaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Złożono kwiaty m.in. przed tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wojska Polskiego. Po mszy dokonano symbolicznego odsłonięcia muralu „Harcerzom Łomży 1920”, zapalono zniczy na mogiłach polskich żołnierzy, otwarto wystawę plenerową IPN „Wojna polsko – bolszewicka 1919-1920, kierunek północno – wschodni”. Na zakończenie uroczystości w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma odbył się koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego „Witaj Ojczyzno”.

Senator RP
Marek Adam Komorowski