Symboliczne czeki dla samorządów powiatu monieckiego

Symboliczne czeki dla samorządów powiatu monieckiego

19 listopada 2021 r. w Mońkach odbyło się symboliczne wręczenie czeków na realizacje projektów w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach programu rząd podzielił 23 miliardy złotych. Ponad 1,2 mld zł. trafi do województwa podlaskiego. Do gmin z powiatu monieckiego trafi łącznie ponad 57 mln złotych. Dzięki tym środkom finansowym realizowane będą inwestycje drogowe, oświatowe, wodociągowe, kanalizacyjne, a także termomodernizacyjne. Gmina Mońki za uzyskane 5 mln zł przebuduje 14 monieckich ulic.

W wydarzeniu wzięli udział: wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, poseł Jarosław Zieliński, poseł Kazimierz Gwiazdowski, senator Marek Adam Komorowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, starosta moniecki Błażej Buńkowski oraz samorządowcy z powiatu monieckiego.

Senator RP
Marek Adam Komorowski