Uroczystość otwarcia i poświęcenia sali koncertowej oraz Jubileusz 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie

Uroczystość otwarcia i poświęcenia sali koncertowej oraz Jubileusz 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie

23 września odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia sali koncertowej oraz Jubileusz 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie.
Uroczystość poprzedziło odsłonięcie płaskorzeźby patrona szkoły Witolda Lutosławskiego w holu na parterze nowego budynku.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. prał. Wojciech Nowacki, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Andrzej Bukowski, przedstawiciele Rady Rodziców, firm architektonicznej i wykonawczej, lokalnych samorządów i instytucji, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zaprzyjaźnionych szkół artystycznych, m.in. z Łotwy i Litwy, a także nauczyciele zarówno obecni, jak i emerytowani, uczniowie i absolwenci.

Symbolicznym przecięciem biało-czerwonej wstęgi zaproszeni goście dokonali uroczystego otwarcia sali koncertowej. Później ks. biskup Janusz Stepnowski poświęcił salę.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał pracownikom szkoły Danucie Mazewskiej, Marioli Zalewskiej, Ewie Krawczewskiej, Beacie Stankiewicz, Adamowi Januszkiewiczowi i Damianowi Piotrowi Krawczewskiemu „Medal za Długoletnią Służbę” jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Natomiast Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński uhonorował dyrektora szkoły Krzysztofa Witkowskiego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Przybyli na galę goście kolejno składali gratulacje dyrektorowi i życzyli dalszego rozwoju szkoły, wręczając kwiaty i prezenty.

Z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły list gratulacyjny wystosował senator RP Marek Adam Komorowski. List wraz z prezentem został przekazany na ręce dyrektora placówki Krzysztofa Witkowskiego.

W drugiej części zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie.

Senator RP
Marek Adam Komorowski