Uroczystości w Podgórzu 82.rocznicy deportacji Polaków na Sybir

Uroczystości w Podgórzu 82.rocznicy deportacji Polaków na Sybir

13 lutego 2022 r. w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Podgórzu odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji zmarłych, a także żyjących Sybiraków. Następnie pod pomnikiem Pamięci Ofiar Sybiru odśpiewano hymn narodowy i hymn Sybiraków, złożono kwiaty i zapalono znicze ku czci Polaków deportowanych na Syberię.

10 lutego 1940 r. o świcie rozpoczęła się masowa wywózka Polaków na Syberię. W miejscu, w którym obecnie znajduje się szkoła, biblioteka i siedziba OSP w Podgórzu, rozegrały się tragiczne wydarzenia dla mieszkańców wsi i okolic. Przymusowo wywieziono wtedy na Sybir około 150 osób. Część z nich pozostała na zawsze w dalekiej Syberii, tylko nielicznym udało się wrócić do rodzinnego Podgórza.

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w pobliskiej bibliotece, gdzie m.in. odznaczono zasłużonych w pielęgnowaniu pamięci o deportowanych na Syberię. Medalem „Pro Patria”, przyznanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uhonorowana została Magdalena Wasik – nauczycielka historii w Nowogrodzie i współautorka filmu dokumentalnego „Przeżyć Sybir”, który przez IPN jest rekomendowany dla szkół. Takie same odznaczenia przyznano także synom Sybiraka: Józefowi i Tadeuszowi Babielom oraz wnukowi Mariuszowi Chrzanowskiemu.

Z terenu Łomży i okolic – tylko tej jednej nocy – wywieziono ponad 1750 osób. Historycy szacują, że w sumie na Syberię wywieziono od trzystu tysięcy do ponad miliona osób. Wielu z deportowanych nie przetrwało podróży, wielu nigdy nie wróciło z zesłania.

Senator RP
Marek Adam Komorowski